İslami Sorulara Cevaplar

Allah-u teala neden MERYEM-91 ayetinde Rahman ismini kullanır?

Kulluk kitabımızda geçen ayet şöyledir ki;

Rahmana çocuk isnat etmelerinden dolayı.” (Meryem-91)

Allah-u teala bu ayette  RAHMAN ismini kullanmaktadır. Allah-u teala genellikle şirkten bahsederken Rahman ismini kullanır.

”Senden önce gönderdiğimiz elçilerimizden sor: Biz, Rahmanın dışında tapılacak birtakım ilahlar kıldık mı?”(Zuhruf-45)

Zira Allah-u teala esirgeyen, bütün canlılara ayrım yapmaksızın  nimet veren, merhametiyle vücuda getirmiş, ortağının ve benzerinin olmadığı tek Yaratıcı, Rab, İlah olan Allah’ a eksiklik isnat etmelerinden yakıştırmalarından dolayı yer ve gök helak olabilirdi, yeryüzünü yok edici, helak edici bir inkılap oluşabilirdi.  Yine Cenab-ı Hak’kın bir eseri rahmet ve merhameti olaraktır ki, insanlık, öyle bir yok olmaya maruz kalmamıştır. Rabbimiz (c.c) bu ve benzer ayetlerde  Rahman (merhamet) sıfatına dikkat çekerek kendisi gibi bir varlığın olamayacağına dair dikkatleri çekmektedir. Zira bu isim sadece Allah’a has bir isimdir.

Rahman sıfatının geniş açıklamasına bakılırsa Allah (c.c) neden bu ismini kullandığı daha iyi ortaya çıkacaktır.

Rahman isminin manası:

Allah Rahman ismi ile dünyada hem müminlere ve hem de kafirlere rızıklandırır. Dünya bir imtihan yeridir. İmtihan süresi boyunca mümin-kafir ayırt etmeksizin  Çünkü Allah dünyada mümine ve kafire rızık veriyor, hiç birisini ayırt etmiyor.

Bu anlamda bir mü’min  evrende canlıların beslenmesini müşahede ettiğinde  Allah’ın Rahman ismini düşünür. Ve tüm beslenmeler O’na Rahman ismini hatırlatır. Bu nedenle bizler yemek yerken “Bismillahirrahmanirrahim” diyerek nimetteki inamın Rahman ve Rahim olan Allah’ın ikramı olduğunu ifade ederiz.

Rahman sadece rızık manasına gelmez. Geniş bir anlamı vardır. Rahman: Bütün mahlukatına sayısız nimetler ve rızıklar veren, onların ihtiyaçlarını gören ve yarattıkları hakkında hayır ve rahmet dileyen manasındadır. Rahman ismi Rahim isminden daha geniş kapsamlı bir mana ifade eder.

Rahmân, Yüce Allah’ın hem ismi hem de sıfatıdır. Bu isim, Allah lafzına bağlı olarak zikredildiğinde sıfat anlamındadır. Ancak Kur’an’da  bu şekilde değil, özel isim olarak kullanılmıştır. Bu isim sadece Allah’a has özel isimlerden olduğu için daha çok bir isme bağlı olarak değil; yalnız zikredilmesi hoş karşılanmıştır. Rahman’ın bu şekilde kullanılması O’nun Rahman sıfatına ters gelmez. Çünkü Allah ismi de uluhiyet  sıfatına delalet ettiği halde hiç bir zaman başka sına ait bir sıfat olarak zikredilmemiştir.

Kur’an’ın ilk ayeti olan Besmeledeki Rahman ve Rahim sıfatları arasındaki fark, Allah teala, Dünyanın Rahmanı ve Ahiretin Rahimidir cümlesinde veciz bir şekilde dile getirilmektedir. Rahman vasfı gereği Cenab-ı Hakk, dünyada bütün canlılara, mümin-kafir ayırımı yapmaksızın bütün insanlara, şefkat ve merhametle davranmayı kendi nefsine farz kılmıştır.

Selam ve dua ile…

 

 

 

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir