İslami Sorulara Cevaplar

Ehl-i kitapta cennete girer diye bir iddia var? Bu doğru mudur?

Bir insan Allah’a inanıyor ama ona ortak koşarak inanıyor. Bu imandan sayılmaz. Ehl-i kitap ise kendine gönderilen peygamberleri Allah’a ortak koşarak onun çocuğu olduğu iddiasında bulunuyorlar. Bu insanı Allah seviyesine çıkartıp, Allah’ı insan seviyesine indirmek demektir. Onları da kainatta Allah gibi Hakim görmeye başlıyor. Bu ve buna benzer inançlar Allah’a gerektiği iman sayılmamaktadır. Peygamberimizi kabul ederken ona ittibayı kabul etmeyip kendi peygamberine uymayı ortaya iddia ediyor. Bizim kitabımızı kabul edip kendi kitabına da uymayı da devam ettiriyor. Böyle bir iman kabul edilebilir iman değildir. Zira peygamberimiz ve kitabımız son olarak gönderilmiştir. Kur’an’da kastedilen iman sadece kabul değil, aynı zamanda Kur’an’a ve Peygambere uymayı gerektirmektedir. Bu ve buna benzer sebeplerden dolayı böyle bir şey mümkün değildir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir