İslami Sorulara Cevaplar

Hac

Hac ayları Şevval, Zilkâde ve Zilhicce aylarıdır. Halbuki haccın olduğu / yapıldığı ay neden bir tanedir?

Hac ayları Şevval, Zilkâde ve Zilhicce aylarıdır. Halbuki haccın olduğu / yapıldığı ay neden bir tanedir?

Değerli kardeşimiz; “Haccın zamanı, hac ayları diye isimlendirilen; Şevval, Zilkâde ve Zilhicce aylarıdır.” ifadesi, “Hac bilinen aylardadır…”(Bakara, 2/197) mealindeki ayetin bir açıklaması mahiyetindedir. Hac görevi, ihrama girmekle başlar. Bunun başlangıcı ise Şevval ayıdır. Bir kimse Şevval’de ihrama girip Zilhiccenin 10.…

Hac farz kılındıktan sonra, hac konusunda hangi esaslar belirlenmiştir? Peygamberimiz (s.a.v.) hac emiri olarak kimi tayin etmiştir?

Hac farz kılındıktan sonra, hac konusunda hangi esaslar belirlenmiştir? Peygamberimiz (s.a.v.) hac emiri olarak kimi tayin etmiştir?

Değerli kardeşimiz; Resûl-i Kibriyâ Efendimiz, kendisi gitmeyince, Hicretin dokuzuncu yılında Hz. Ebû Bekir’i Müslümanlara haccettirmek ve hac yapma usûlünü öğretmek üzere Hac Emîri olarak tayin etti. Hz. Ebû Bekir, hac yapmak üzere hazırlanmış bulunan üç yüz Müslümanla Medine’den yola çıktı.…

Yaşlılıktan dolayı hacca gidemeyen kişi ne yapmalıdır? Yaşlı annemi umreye götürsem hac farizası yerine geçer mi?

Yaşlılıktan dolayı hacca gidemeyen kişi ne yapmalıdır? Yaşlı annemi umreye götürsem hac farizası yerine geçer mi?

Değerli kardeşimiz; Umre farz olan haccın yerine geçmez. Bu bakımdan kendisine hac, farz ise gitmesi gerekir. Ayrıca yaşlılıktan dolayı gidemiyorsa yerine başkasını vekil olarak da gönderebilir. Veda haccı esnasında Has’am kabilesinden genç bir kadın Resulullah’a (asm) gelerek: “Ya Resulallah! Allah’ın…

Başkasının adına hac veya umre yapılabilir mi? Başkası adına, ibadet yapılıp yapılamayacağı konusunda bilgi verir misiniz?

Başkasının adına hac veya umre yapılabilir mi? Başkası adına, ibadet yapılıp yapılamayacağı konusunda bilgi verir misiniz?

Değerli kardeşimiz; Ölü ya da hayatta olsun başkası adına hac veya umre yapılarak sevabı bunlara bağışlanabilir. Başkası adına yapılacak nafile hac ve umre için, vekilin ehil olması ve adına haccettiği kimse için niyet edip ihrama girmesi yeterlidir. İbadetler yalnız bedenle,…

Hacca gitmek niyetindeyiz, paramıza haram ka­rışmadığından emin değiliz. Ayrıca üzerimizde bilmediğimiz ya da helâllik isteyemeyeceğimiz bir sürü kul hakkı var. Bu durumda ne yapmalıyız?

Hacca gitmek niyetindeyiz, paramıza haram ka­rışmadığından emin değiliz. Ayrıca üzerimizde bilmediğimiz ya da helâllik isteyemeyeceğimiz bir sürü kul hakkı var. Bu durumda ne yapmalıyız?

Bilindiği gibi, kabul olunmuş bir hac, insanın kul hakkı dışındaki bütün günahlarının silinmesine yetiyor, insan günah yö­nünden dünyaya adeta yeniden geliyor. Ama bunun için asgari şu beş şarta riayet etmesi gerekiyor: 1) Hacca son derece halis bir niyetle, yani sadece…