İslami Sorulara Cevaplar

Hanefi mezhebine bağlı biri Şafii mezhebine bağlı, imamın arkasından namaz kılabilir mi?

Her muktedinin (imama uyan kişi) kendi mezhebine bağlı imamın arkasında durması menduptur. Fakat Hanefi muktedi Şafii imama, Şafii muktedi ise Hanefi imama uyması caizdir. Nitekim Fetavay-ı Hindiyye kitabında şöyle bir ibare geçmektedir:

“Şafii mezhebinden olan bir imama uymak, muhakkak ki sahihtir. Ancak —arkasında, Hanefi mezhebinden olan bir kimsenin namaz kılma ihtimali olan— Şafiî bir imam ihtilaflı yerlerden sa­kınmalıdır. Mesela: Bir yerinden kan çıkınca abdest almalı, kıble istikametinden fazla dönmemeli ve bunlar gibi diğer ihtilafı husus­lara dikkat etmelidir.” (el-Fetâvâ el-Hindiyye, Dâru Sâdır, 1991, Beyrut, c: 1, s: 84)

Sahabîler ve Tâbiinden pek çokları müçtehid derecesinde büyük âlimlerdi. Farklı içtihadıyla sahip olmakla beraber birbirlerinin arkasında namaz kılmışlardır. Bu hususta ciddî bir farklılık olmamıştır. (İbni Âbidin, 1/378-79)

Arkasında kesinlikle namaz kılınmayacak kişiler ”İslam akaidi taşıyamayanlar” olmakla birlikte, sahih İslam inancı taşıyan, ihtilaflara bakılmadan, herkesin arkasında namaz kılınabilir.

Selam ve dua ile …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir