İslami Sorulara Cevaplar

İslam esasına göre kardeşlik nedir?

İslam’ın getirdiği kardeşlik esasına göre; iman etmiş olanlar yeryüzünün neresinde yaşarlarsa yaşasınlar, hangi soy ya da aşirete mensup olurlarsa olsunlar, hangi dili konuşurlarsa konuşsunlar, hangi renkten ve milletten olurlarsa olsunlar birbirlerinin gerçek kardeşleridirler ve birbirlerinin en sâdık dostlarıdırlar. Bu kardeşler topluluğu kendi akidelerine karşı çıkan veya imana karşı küfrü tercih edenlere – yakınlık dereceleri ne olursa olsun- asla sevgi ve dostluk beslemezler. Onların sosyal ilşkilerinde dikkate aldıkları sadece akide kardeşliği ve bu kardeşliğin getirdiği sorumluluk duygusudur. Bu yüzden onlar Rabblerinin şu uyarılarını asla unutmazlar;

“Allah’a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluk bulamazsın ki; onlar Allah’a ve Rasulüne karşı başkaldıran kimselerle bir sevgi (ve dostluk) bağı kurmuş olsunlar. Bunlar ister babaları, ister çocukları, ister kardeşleri, isterse kendi aşiretleri olsun. Onlar öyle kimselerdir ki, (Allah) onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendinden bir kuvvet ile desteklemiştir.” (Mücadele-22)

Selam ve dua ile…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir