İslami Sorulara Cevaplar

Nazar boncuğu takmak caiz mi, bir faydası olur mu?

Değerli kardeşim;

En son ve en mükemmel din olan İslamın şer-i kaynağı;

  • Kur’an-ı Kerim
  • Sünnet
  • İcma-ı Ümmet
  • Kıyas-ı Fukaha

Bu dördü İslam dininde başvurulacak kaynaklardır. Herhangi bir mesele, bir yol, bir fikir, bir görüş, bir yaşayış bunlara uymalıdır, aksi durumda bu iş “BATIL” olur, hakka aykırı olur. Bu zamanda toplumumuz yanlış, hak olmayan işleri İslamdan görmeye başlamışlardır. Hâlbuki bunlar dine sonradan sokulan bid’atlerdir.

Akabe b.Amir (r.a)’den rivayette Peygamberimiz (s.a.v):

“Yeşil boncuğu (nazar değmesin niyetiyle takılan herhangi bir boncuk) takan bir kimsenin muradını Allah tamam etmesin. Katır boncuğu takan bir kimseye Allah menfaat ermesin” buyurmuşlardır. Çünkü bunlardan medet ummak ŞİRK’ tir. Onlar birer taş parçası olup, hiçbir şekilde hiçbir şeye güç yetiremeyen aciz varlıklardır. Böyle şeyler asılsız olup halk arasında yaygınlaşarak mubah gibi görülmüştür. Hâlbuki bunlar hakkında Allah hiçbir şey indirmemiş. Zira bu mümkünde değildir. O yüzden böyle bid’atlerden sakınmalıyız, sakındırmalıyız.

(Din adına uydurulan her şey bid’attır, her bid’at sapıklıktır; her sapıklık da Cehennemdedir.  (Buhari, Müslim, İbni Mace, Nesai]

Fakat nazar için Efendimizin söylemiş olduğu ayet ve duaları bilir ve okuruz.

Mehmet Akif bir şiirinde;

“Evet, bütün beşerin hakkıdır beka emeli!

Fakat bu hakkı ne taştan, ne leşten istemeli.”

Selam ve dua ile…

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir